PersondatapolitikPersondatapolitik hos Vejlegårdens Hunde- og kattepension:

Denne privatlivspolitik har til formål at opfylde vores oplysningspligt i henhold til databeskyttelsesfor-ordningen (GDPR).
Dataansvarlig og kontaktinformationer
Vejlegårdens Hunde og Kattepension I/S
Jungshøjvej 18
2760 Måløv
info@vejlegården.dk
Vi behandler følgende personoplysninger

  • Navn og kontaktoplysninger på kunder (adresse, telefonnummer, e-mail)
  • Oplysninger om kundens kat eller hund
  • Kontaktoplysninger til bekendte

Formålet med behandlingen af personoplysninger, herunder retsgrundlaget
Kundeoplysninger bruges til at varetage vores kundeforhold til ejerne af de hunde og katte, som afleve-res til pasning hos Vejlegårdens Hunde og Kattepension.
I forbindelse med at en kunde er bortrejst kan det ske, at kunden udleverer kontaktoplysninger til be-kendte, som kan kontaktes, såfremt der er behov for det, mens kunden er bortrejst. Det er i så fald kundens ansvar at informere disse personer om, at vi har modtaget deres kontaktoplysninger.
Retsgrundlaget for behandlingen af vores kunders kontaktoplysninger og oplysninger om kundens hund eller kat er opfyldelse af vores aftale om pasning af hund eller kat, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b).
Retsgrundlaget for behandlingen af kontaktoplysninger til kundens bekendte er interesseafvejningsreg-len, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b). De legitime interesser, der begrunder behandlingen er, at vores kunder – efter aftale med kundens bekendte – har videregivet oplysningerne til os, således at vi har nogen at kontakte, mens kunden er bortrejst.
Hvor dine personoplysninger stammer fra
Oplysningerne får vi direkte fra kunden, når der indgås aftale om pasning af hund eller kat.
Videregivelse af dine personoplysninger til tredjepart
Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjepart. Det kan dog komme på tale at videregive kontaktoplysninger til dyrelæger eller hospital, hvis din hund eller kat skal tilses af dyrelæ-ge eller hospital, og vi står for at formidle kontakten hertil.
2
Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i en fysisk bog og i vores mailsystem, som er beskyttet med adgangskode.
Vores oplysninger hostes af en ekstern it-leverandør.
Dine personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante, og senest 5 år efter seneste pasning.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger
om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som
du finder på www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vejlegårdens Hunde og Kattepension – Jungshøjvej 18 – 2760 Måløv Telefon: 44 97 59 14 Fax: 44 97 62 20